Hästtandvård

Kunskapen inom området för hästtandvård har ökat mycket de senaste åren.
Problemen som uppstår för hästen kan vara vitt skilda, med alltifrån svårigheter att tugga och tillgodogöra sig sin föda på ett optimalt sätt, till rent utrustningsbetingade problem.
 
Inget problem eller fråga är för liten! Jag har själv gjort så många fel med mina hästar genom åren och min önskan och strävan är framför allt att dela med mig av den kunskap som finns gällande detta, för att hitta den bästa lösningen för just Dig och Din häst.
 
Jag raspar inga tänder pga att det är en alltför ospecifikt behandlingsmetod. Behandlingen gällande slipning utförs med mindre instrument som kan punktbehandla en tand el en del av en tand istället för hela tandraden.
 
Hästen får lugnade och vid behov även smärtstillande/och eller lokalbedövning.
Vid undersökningen spolas munnen ur med vatten och en sk munstege håller hästens mun öppen, så att munhålan kan undersökas mha en fokal ljuskälla samt spegel. Vid behov behandlas den tand eller tänder eller annan struktur som behövs.
 
Efter behandling får hästen inte äta på 2 timmar pga risken för att den kan sätta i halsen. Hästen kan behöva ett täcke pga att den kan frysa i samband med den lugnade medicinen.
 
Det är bra att tänka på att det är 6 dygns start karens gällande den lugnade medicinen så att planerade besök inte krockar med ev tävling. I de allra flesta fall går det bra att rida hästen dagen efter besöket.
 
I samband med en undersökning upptäcks ibland en eller flera sk vargtänder. Dessa är små tänder som sitter precis i området där vi placerar bettet. Många hästar upplever ett obehag vid belastning av vargtanden och därför rekommenderas extraktion av dessa om hästen skall ha bett i munnen.
Vid extraktion av vargtänder så bör hästen ridas bettlöst i 10 dagar.
I samband med besöket så ingår det en betseldiskussion för De som är intresserade. Här går vi tillsammans igenom den befintliga utrustningen och diskuterar utifrån denna om vi kan optimera utrustningen så att Din häst och Du får bästa möjliga utgångsläge.
 

Länkar

Nordic College of Equine Dentistry
www.nced.se