Veterinära tjänster

Jag utför även vanliga veterinära tjänster så som tex vaccinationer, besiktningar och dylikt.